Egy vállalat a gazdasági eredményességén felül akkor válhat igazán sikeressé, ha munkavállalóiról az anyagi megbecsülésen túl, felelős munkaadóként is széleskörűen gondoskodik. A törődésnek, az odafigyelésnek egyik leghatékonyabb és legnépszerűbb formája lehet a Csoportos élet- és balesetbiztosítás.

Ezt a biztosítási formát a vállalatok mellett egyéb szervezetek, egyesületek, sportkörök, valamint klubok is kínálhatják tagjaiknak.
A Csoportos biztosítás az élet legnehezebb pillanataiban nyújt segítséget a munkavállalóknak és családtagjaiknak, ezzel is bizonyítva számukra azt, hogy munkáltatójuk az anyagi juttatásokon túl is kifejezi a megbecsülését.

Munkaadói előnyök

Az Aegon Csoportos élet-, baleset- és betegség-biztosítási csomag kitűnő megoldást nyújt arra, hogy Ön mint munkaadó, kedvező áron, szabályos körülmények között, értékes többlet-juttatást nyújtson munkavállalóinak.

A munkavállalókra kötött biztosítások díja – a munkavállalók illetve az alkalmazottak hozzátartozóinak kedvezményezettsége esetén – a munkáltató részéről költségként elszámolható juttatásnak számít; a kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díját nem terheli sem az adó-, sem pedig a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség.

Aegon Csoportos Biztosítások

A társaságunk által kínált rugalmas konstrukció lehetővé teszi azt is, hogy az eltérő munkakörben dolgozó munkavállalók egymástól különböző biztosítási szolgáltatásban részesüljenek. így Önnek, mint munkáltatónak, lehetősége nyílik arra, hogy a menedzsmentről és a magasan képzett szakemberekről kiemelt szinten gondoskodjék, s tudásukat a hagyományostól eltérő módon, akár egyedileg is elismerje.

A biztosítási szerződés megkötésekor a munkáltató a három biztosítási alaptípus – a kockázati életbiztosítás, a baleset- valamit a betegségbiztosítás – számtalan variációja közül választhat. Ezek a biztosítások egymással kombinálhatóak, így Ön alakíthatja ki a cége igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomagot, minden munkavállalói csoportja számára.

Munkavállalói előnyök

A Csoportos Biztosítások a vállalatnak a munkavállaló iránt érzett felelősségét, gondoskodását fejezik ki, s ezzel, az anyagi megbecsülésen túl, növelik a dolgozó kötődését a vállalathoz.

A megfelelően összeállított biztosítási csomag a munkavállaló számára hatékony védelmet biztosít a legkülönbözőbb veszélynemek esetén is, mivel baleset esetén a biztosítottnak, a biztosított halála esetén pedig az örökösöknek, kedvezményezetteknek nyújt gyors anyagi segítséget.

A kockázati élet- és balesetbiztosítások, valamint a betegségbiztosítások díja adó- és járulékmentes juttatásnak számít, csakúgy, mint a biztosítási eseményekre járó szolgáltatások biztosítási összegei

A vállalati biztosítás – a csoportos összetételéből adódóan – sok esetben kedvezőbb díjjal köthető meg, mint az egyénileg fizetendő biztosítások. Egy hasonló biztosítási összeg esetén, kedvezőbb áron, csökkentett kockázati tényezők mellett valósítható meg a védelem; annak díja pedig a munkáltatónál jelentkezik, így a munkavállaló számára nem jelent plusz kiadást. A kockázati életbiztosítás – a megfelelő záradékkal ellátva – egyes bankoknál nagyszerűen alkalmazható lakossági hitelek kiegészítő fedezeteként is.

Biztonság…

Az Aegon Csoportos Biztosítási termék közel harminc különféle biztosítási elemből állítható össze. A megfelelően menedzselt biztosítási csomag éppúgy segítséget nyújthat a különleges, egyedi kockázatokra, mint a mindennapi élet során előforduló leggyakoribb veszélyek anyagi hatásai elleni védekezésre. A baleset- és betegségbiztosítási elemek tetszés szerint kombinálhatóak egymással, így a vállalat – egyesület, egyéb szervezet – számára leginkább megfelelő, „testre szabott” biztosítási csomag összeállításához nyújtanak széleskörű lehetőséget.

Biztosítási fedezetek

Kockázati életbiztosítás:

 • A biztosított bármely okból bekövetkezett halála

Balesetbiztosítások:

 • Baleseti halál esetére szóló biztosítás
 • Közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló biztosítás
 • Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%)
 • Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%)
 • Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló progresszív szolgáltatást nyújtó biztosítás
 • Közlekedési baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló progresszív szolgáltatást nyújtó biztosítás
 • Balesetből eredő kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás
 • Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló egyösszegű térítést nyújtó biztosítás
 • Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás
 • Balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás
 • Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás
 • Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás
 • Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás
 • Baleseti eredetű égési sérülésre szóló biztosítás
 • Kiegészítő költségtérítés balesetekre

Munkahelyi balesetbiztosítások:

 • Munkahelyi baleseti halál esetére szóló biztosítás
 • Munkahelyi baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás
 • Munkahelyi baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás
 • Munkahelyi balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás
 • Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás
 • Munkahelyi baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás
 • Munkahelyi balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás

Betegségbiztosítások (2012-től adó- és járulékmentes juttatásnak minősülnek):

 • Teljes rokkantság esetére szóló biztosítás
 • Teljes vagy részleges rokkantság esetére szóló biztosítás
 • Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás
 • Műtétekre szóló biztosítás
 • Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás
 • Kritikus betegségekre szóló betegségbiztosítás
 • Gyermekszülés esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás

Egészségbiztosítások:

 • Aegon Doktor orvosi asszisztencia szolgáltatás
 • Második orvosi véleményre szóló biztosítás
 • Betegszállításra szóló biztosítás
 • Házi vizitre szóló biztosítás